Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

  • Wykonanie projektu budowlanego
  • Opracowanie planu zagospodarowania
  • Uzyskanie odpowiednich zezwoleń na podłączenie sieci do budynku
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku